RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO GRODZISKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

17 sierpnia grodziski wydział oświaty otworzył nabory uzupełniające do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Nabór dotyczy rzecz jasna tylko wolnych miejsc w poszczególnych placówkach w gminie. Potrwa od 17 do 21 sierpnia włącznie.

– Zapisywany w systemie elektroniczny wniosek trzeba wydrukować i wraz z wymaganymi oświadczeniami dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji. W placówce będzie w tym celu przygotowana urna/skrzynka, do której trzeba wrzucić dokumenty w zamkniętej kopercie. Można także przesłać zeskanowane dokumenty drogą elektroniczną na adres mailowy placówki – informuje biuro oświaty.

– Rodzice dzieci 2,5 letnich mogą ubiegać się o miejsce podczas elektronicznej rekrutacji uzupełniającej tylko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, która takie miejsca oferuje. W trakcie roku szkolnego dyrektor każdej z placówek przedszkolnych może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka 2,5 letniego na wolne miejsce, jednak tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach – dodaje.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji zapowiedziano na 26 sierpnia.

Nabór dla przedszkolaków TUTAJ; dla pierwszoklasistów zaś TUTAJ.